Контакти

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем 
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського
вул. Юліуша Словацького, 2,  Тернопіль.

 Тел. (0352) 25-37-93

Електронна пошта:

 fyziology@tdmu.edu.ua  

fis-kaf@ukr.net

Місце знаходження