Підручники та посібники

Кафедрою випущено у свiт: посiбники: «Медична фiзiологiя», "Основи функцiональної дiагностики", "Фiзiологiя збудливих тканин", довiдник "Основнi показники життєдiяльностi здорової людини", "Фізіологічні терміни" . 

 

Випущений компакт-диск «Нормальна фізіологія». Створена навчально-контролююча програма з визначення груп кровi на компакт-диску. Написано i видано тексти лекцiй i методичних рекомендацiй англiйською мовою.


Comments