Розклад відробок

ГРАФІК ЧЕРГУВАНЬ ВИКЛАДАЧІВ

на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки в осінньому семестрі 2017-2018 н.р. для студентів, які вивчають дисципліну "Фізіологія"


з/п

Факультет,
кафедра,
курс

Прізвище, ім’я, по батькові викладача (науковий ступінь, вчене звання)

Дата чергувань
 

1

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства

Доц. Папінко І.Я.

4.09.17
18.09.17
2.10.17
18.10.17
2.11.17
17.11.17
4.12.17
14.12.17

2

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Доц. Зятковська Н.Є.

5.09.17
19.09.17
3.10.17
19.10.17
3.11.17
20.11.17
5.12.17
15.12.17

3

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Доц. Паньків І.Б.

6.09.17
20.09.17
4.10.17
20.10.17
6.11.17
21.11.17
6.12.17
18.12.17

4

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Доц. Ратинська О.М.

7.09.17
21.09.17
5.10.17
23.10.17
7.11.17
22.11.17
7.12.17
19.12.17

5

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Ас. Татарчук Л.В.

8.09.17
25.09.17
9.10.17
24.10.17
8.11.17
23.11.17
8.12.17
20.12.17

6

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства

Ас. Лєбєдєва Т.А.

11.09.17
26.09.17
10.10.17
25.10.17
9.11.17
27.11.17
11.12.17
21.12.17

7

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Ас. Наконечна С.С.

1.09.17
22.09.17
6.10.17
27.10.17
10.11.17
24.11.17
12.12.17
22.12.17

8

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Ас. Лозіна Л.Б.

12.09.17
27.09.17
11.10.17
26.10.17
13.11.17
28.11.17
13.12.17
25.12.17

9

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Ас. Яцишин Х.Р.

13.09.17
28.09.17
12.10.17
30.10.17
14.11.17
29.11.17

10

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства
 

Ас. Тимошів В.С.

14.09.17
29.09.17
13.10.17
31.10.17
15.11.17
30.11.17

11

Медичний, 
стоматологічний,
фармацевтичний, 
ННІ медсестринства

Ас. Шмата Р.М.

15.09.17
17.10.17
1.11.17
16.11.17
1.12.17

Відпрацювання проводиться в приміщенні інституту медико-біологічних проблем, кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки, навчальні кімнати № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209.

* Чергування здійснюється з 15.30 до 20.30.

ГРАФІК ЧЕРГУВАНЬ ВИКЛАДАЧІВ

на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки в осінньому семестрі 2017-2018 н.р.
для студентів, які вивчають дисциплін «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки», «Етичні проблеми в медицині», «Основи біоетики і біобезпеки» 

№ 

Факультет 

Прізвище, ім' я, по батькові викладача (науковий ступінь, вчене звання

Дата чергувань 

Медичний,
Стоматологічний
Фармацевтичний 

Проф. Волкова Н.М. 

19.09.2017
12.10.2017
02.11.2016
06.12.2017 

 2

Медичний,
Стоматологічний
Фармацевтичний 

Доц. Толокова Т.І. 

04.09.2017
03.10.2017
07.11.2017
23.11.2017
12.12.2017 

 Медичний,
Стоматологічний
Фармацевтичний

Асистент Зарічна О.Й. 

12.09.2017
26.09.2017
17.10.2017
26.10.2017
15.11.2017
30.11.2017
19.12.2017 

Відпрацювання пропущених занять, незадовільних оцінок
здійснюються з 1530 до 2030.
 
Відпрацювання з дисциплін «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки», «Етичні проблеми в медицині», «Основи біоетики і біобезпеки»  проводиться в навчальному корпусі за адресою: вул. Живова, 3 (1 поверх)

Schedule of TEACHERS DUTIES OF the department of physiology with the Basics of Biosafety and Bioethics FACULTY OF FOREIGN STUDENTS

№ 

Surname, name, patronymic of teacher (scientific degree, scientific rank) 

Date of duties 

 Ass. prof. Zyatkovska N.Ye

5.09.17
19.09.17
3.10.17
19.10.17
3.11.17
20.11.17
5.12.17
15.12.17 

 Ass. prof. Pankiv I.B.

 6.09.17
20.09.17
4.10.17
20.10.17
6.11.17
21.11.17
6.12.17
18.12.17

 As. Tatarchuk L.V.

 8.09.17
25.09.17
9.10.17
24.10.17
8.11.17
23.11.17
8.12.17
20.12.17

 As. Nakoneshna S.S.

1.09.17
22.09.17
6.10.17
27.10.17
10.11.17
24.11.17
12.12.17
22.12.17 

* Duties are conducted from 1530 to 2030 at physiology department class-room  203, 204, 205, 206.

SCHEDULE OF TEACHERS DUTIES OF THE DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY WITH THE BASICS OF BIOSAFETY AND BIOETHICS FACULTY OF FOREIGN STUDENTS

№ 

Faculty 

Surname, name, patronymic of teacher (scientific degree, scientific rank) 

Date of duties 

Medical
Dental,
Pharmac 

Professor Volkova N.M. 

19.09.2017
12.10.2017
02.11.2016
06.12.2017 

Medical
Dental,
Pharmac 

Associated prof. Tolokova T.I 

04.09.2017
03.10.2017
07.11.2017
23.11.2017
12.12.2017 

·         Duties are conducted from 1530 to 2000 at address Zhivova street 3