Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Лєбєдєва Тетяна Анатоліївна

Освіта і трудова діяльність

У 1996 році вступила до Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського. У червні 2002 року успішно склала державні іспити, отримала диплом з відзнакою та одержала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула  кваліфікацію лікаря.

З 1 грудня 2002 року розпочала навчання в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією ТДМУ, а з 1 вересня 2004 року почала працювати на посаді асистента цієї ж кафедри.

Наукова діяльність

   У 2008 році захистила дисертацію Вплив L-аргініну, глутаргіну, N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді (експериментальне дослідження)”  (науковий керівник -  д.м.н., проф. К.А. Посохова) та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Наукові інтереси

Вивчення фармакологічних властивостей модуляторів синтезу оксиду азоту, роль системи оксиду азоту у  патогенезі уражень серця.

Публікації

Автор і співавтор понад 40 наукових публікацій.

Comments