Вас вітає кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки!

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 6 асистентів, 3 старших лаборанти, 1 лаборант, 5 аспірантів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Фізіологія;

 • Фізіологія з біоетикою;

 • Фізіологія рухової активності;

 • Нормальна фізіологія людини;

 • Анатомія та фізіологія людини;

 • Біоетика;

 • Психологія розвитку людини;

 • Вступ до психології;

 • Основи ультразвукової діагностики;

 • Основи електрофізіологічної діагностики;

 • Функціональна діагностика сенсорних систем;

 • Електрофізіологічні методи дослідження в стоматології;

 • Психофізіологія;

 • Медична етика;

 • Деонтологія у фізичній терапії;

 • Етика і деонтологія;

 • Основи біоетики в медсестринстві;

 • Роль медичної сестри в кабінеті ультразвукової діагностики;

 • Академічна доброчесність;

 • Біоетика доклінічних та клінічних наукових досліджень;

 • Біоетичні аспекти наукових досліджень.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс, V курс, VІ курс);

 • "стоматологія" (ІІ курс, ІІІ курс);

 • "фармація" (І курс);

 • "сестринська справа" (І курс, ІІ курс)

 • "Фізична терапія, ерготерапія" (І курс, ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.