Вас вітає кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки!

Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів, 9 асистентів, 2 старших лаборанти, 1 лаборант, 5 аспірантів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Фізіологія;

 • Фізіологія з біоетикою;

 • Фізіологія рухової активності;

 • Фізіологія людини;

 • Біоетика;

 • Психологія розвитку людини;

 • Вступ до психології.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);

 • "стоматологія" (ІІ курс);

 • "фармація" (І курс);

 • "сестринська справа" (І курс)

 • "Фізична терапія, ерготерапія" (І курс, ІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.