Вас вітає  кафедра  фізіології з основами біоетики та біобезпеки!

Штат кафедри:  2 професори, 10 доцентів, 4 асистенти, 1 старший лаборант, 1 лаборант, 4 аспірантів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: