Студентський науковий гурток створений з дня  заснування кафедри і вже в кінці першого року роботи студенти під керівництвом доцента Кованова К.В. і асистента Золенкової К.Г. виконали і доповіли на студентських конференціях 2 роботи. Тривалий час незмінним куратором студентського наукового гуртка була доцент Золенкова К.Г. Під її керівництвом була освоєна та впроваджена в роботу гуртка методика експериментального стереотаксичного дослідження впливу різних структур головного мозку на функцію органів та систем. Також студенти в своїх дослідженнях використовували такі складні методи оцінки функції шлунка, як методика Павлова і Гайденгайна зі створення малого шлуночка і постановки фістули.

Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка (2002 рік).

       На початку 90 років минулого століття, після того, як кафедру очолив проф. Вадзюк С.Н., робота студентського наукового гуртка набула практичноорієнтованого напрямку з використанням клінічних методів оцінки функцій організму - електроенцефалографії, електроміографії, електрокардіографії, спірографії, математичного аналізу серцевого ритму. Були впроваджені методи психофізіологічного дослідження. За час роботи гуртка студентами було опубліковано більше сотні статей і тез в збірниках конференцій і наукових журналах. Гуртківці кафедри неодноразово ставали переможцями і призерами міжнародного конгресу студентів і молодих учених, які проводилися в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського, серед них: Потупалова Т.О., Данилицька О.М., Чорненький М.В., Люта О.О., Бурак О.В., Панасюк К.Б., Підвишенна Т.В., Продан А.М., Табас П.С.

Обговорення методів обстеження серцево-судинної системи на засіданні студентського наукового гуртка кафедри (2014 рік).

        Тематика засідань гуртка відповідає науковим напрямкам роботи кафедри та Інституту вікової фізіології . Щорічно відбувається  11 засідань, на яких розглядаються питання вивчення впливу різноманітних факторів факторів середовища на організм людини, особливості функцій організму осіб різних вікових груп, а також методи функціональної діагностики. 

Засідання гуртка проводить доцент Папінко І.Я. (2014 рік).

          На кафедрі 4 жовтня 2018 р. відбулось перше планове засідання студентського наукового гуртка в 2018-18 навчальному році. Відкрив засідання завідувач кафедри, професор Вадзюк С.Н., повідомивши про напрями роботи кафедри та основні її досягнення. Асистент Шмата Р.М. довів до присутніх план засідань гуртка в 2018-19 навчальному році.

Виступ завідувача кафедри, професора Вадзюка С.Н. (2018 рік).

Доповідає аспірант кафедри Табас П.С.  (2018 рік).

Цікавим була доповідь судента 3-го курсу Кузіва О. на тему « Вплив шуму на психофізіологічний стан».

Доповідь судента 3-го курсу Кузіва О. (2018 рік).

 Доцент кафедри Ратинська О.М. повідомила присутнім про зміст психофізіологічних методів обстеження і особливості їх проведення, а також про діяльність лабораторії психофізіологічних досліджень на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки.

Доповідь доцента кафедри Ратинської О.М. (2018 рік). 

Також асистент і здобувач кафедри Шмата Р.М. ознайомив гуртківців із методикою роботи нового приладу на кафедрі – електроміографа. Цікавим для студентів був запис нервово-м’язової передачі та орто-і антидромної методик електроміографії. На засіданні  студенти-гуртківці також оволоділи методикою комп’ютерної системи «Діагност-1М» для визначення сили нервових процесів.

Найбільш вагомі досягнення студентів-гуртківців :

Дипломом за ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з нормальної фізіології, нагороджений Чорненький М.В. в 2003 році. Дипломом за кращу наукову доповідь на 60 міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної медицини» . нагороджена студентка Люта О.О. в 2006 році. Дипломом за ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з нормальної фізіології, нагороджений Черненко А.В. в 2007 році. Дипломом І ступеня за найкращу стендову доповідь на конференції молодих учених у Санкт-Петербурзі „Актуальные проблемы патофизиологии» нагороджена студентка Вадзюк Ю.С. в 2008 році. Дипломом ІІ ступеня за кращу наукову роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук нагороджена студентка Вадзюк Ю.С. в 2009 році. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчально-контролююча комп’ютерна програма « Групи крові» - Чорненький М.В. – 2005 рік. Студент-гуртківець Петро Табас став стипендіатом програми «Завтра ua», де представив наукову роботу «Вплив роботи за комп’ютером на зорові функції в учнів старшого шкільного віку», виконану на кафедрі фізіології під керівництвом професора Степана Несторовича Вадзюка

Диплом Петра Табасам  про отримання стипендії програми «Завтра ua» (2016 рік).

Войтович Святослав, Ярославіцький Роман, Воробель Ольга студентка IV курсу нагороджені дипломом 2-го ступеня за наукову роботу  "Особливості кольоросприйняття різного спектру залежно від статі", представлену на ХХІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених   25 квітня 2017 р. під керівництвом професора Степана Несторовича Вадзюка.

Дипломом ІІ ступеня отриманий Войтовичом Святославом, Ярославіцьким Романом, Воробель Ольгою на ХХІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2017 рік).

Студент-гуртківець шостого курсу Петро Табас отримав диплом І ступеня на ХХІІ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених представивши наукову роботу «Функціональний стан серцево-судинної системи після фізичного навантаження в осіб з різним рівнем артеріального тиску»,, виконану на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки під керівництвом професора Степана Несторовича Вадзюка. Студенти-гуртківці Кузів Олег та Копитчак Софія отримали диплом ІІ ступеня на ХХІІ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених представивши наукову роботу “Вплив шуму на психофізіологічний стан”виконану на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки під керівництвом професора Степана Несторовича Вадзюка.


Дипломом І ступеня отриманий Табасом Петром на ХХІІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2018 рік).

Студенти-гуртківці 2-го курсу взяли активну участь у ХХІІI Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених, який відбувся у квітні 2019 року в м. Тернопіль: Горішний Максим отримав диплом І ступеня за наукову роботу «Взаємозв’язок між психотипом людини, силою, функціональною рухливістю нервових процесів та реакцією на рухомий об’єкт» (науковий керівник професор Вадзюк С.Н.), Теренда Олександр та Процик Михайло отримали диплом ІІ ступеня за наукову роботу «Вплив якості сну на автономну регуляцію серцевого ритму» виконану на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки під керівництвом доцента Папінка І.Я., Замрей Дмитро отримав диплом ІІ ступеня за наукову роботу «Зміни психомоторних показників та біоелектричної активності м’язів під впливом вестибулярного навантаження», а Яворський Андрій отримав диплом ІІІ ступеня за роботу «Особливості гостроти слуху в молодих осіб залежно від стилю музики та типу навушників» (науковий керівник доцент Папінко І.Я.).

Проректор з наукової роботи проф. Кліщ І.М. вручає диплом ІІ ступеня студенту Теренді Олександру на ХХІІI Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених  за наукову роботу «Вплив якості сну на автономну регуляцію серцевого ритму» (2019 рік).

Студент ІІ курсу Яворський Андрій презентує роботу    «Особливості гостроти слуху в молодих осіб залежно від стилю музики та типу навушників» на ХХІІІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2019 рік).

Доцент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Ратинська О.М проводить демонстрацію реєстрації зорових потенціалів за допомогою комп’ютерного DX комплексу на засіданні студентського наукового гуртка (2020 рік).

У студентському науковому гуртку кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки у 2019-2020 навчальному році працювало 24 гуртківці, які  активно приймали участь у роботі ХХІV  Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, який проводився 13-15 квітня 2020 року. Було подано 4 роботи.  Дипломом І ступеня отримали асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Шмата Р.М., і студентка 222 групи медичного факультету Коваль А-М. В. ауковий керівник - професор Вадзюк С.Н.). Дипломом ІІ ступеня отримала студентка 202 групи медичного факультету Чауш О.В. (наукові керівники: професор Вадзюк С.Н. і доцент Ратинська О.М.). Дипломом ІІ ступеня отримали асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Шмата Р.М. та студентки 210 групи Мусієнко С.А., і  Зьомко Ю.В.  ауковий керівник - професор Вадзюк С.Н.).

Дипломом І ступеня асистента кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Шмати Р.М., та студентки Коваль А-М. В. на ХХІVміжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2020 рік).

Дипломом ІІ ступеня студентки Чауш О.В. на ХХІVміжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2020 рік).

Дипломом ІІ ступеня  асистента кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Шмати Р.М. та студенток Мусієнко С.А., і  Зьомко Ю.В.  на ХХІVміжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2020 рік).

У студентському науковому гуртку кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки у 2020-2021 навчальному році працювало 16 гуртківців, які  активно приймали участь у роботі ХХV  Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, який проводився 14 квітня 2021 року. Було подано 1 роботу.  Дипломом ІІІ ступеня отримали  студентка 204 групи медичного факультету Дишко У. В. і студент 208 групи Луцик І. Ю. за роботу дослідження впливу перенесеної коронавірусної інфекції COVID-19 на функцію зовнішнього дихання у молодих осіб віком 18-25 років ауковий керівник - доцент Папінко І.Я.).

Дипломом ІІІ ступеня  студентів другого курсу медичного факультету Дишко У.В. і Луцика І.Ю.  на ХХVміжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2021 рік).

На кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки протягом 2021-2022 рр. навчального року працювало 20 гуртківців. Заплановані засідання гуртка проводилися згідно графіку. Студенти-гуртківці разом з викладачами кафедри збирались для поглибленого вивчення методів функціональної діагностики та обговорення ключових питань наукових робіт. Засідання проводились у змішаному форматі.

Засідання наукового гуртка кафедри під головуванням завідувача кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки, д.м.н., проф. Вадзюка С. Н. (2022 рік).

Студенти-гуртківці в 2022 році взяли активну участь на ХХVI Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених у двох секціях «Експериментальна медицина» та «Профілактична медицина, соціальна медицина, медична інформатика».

Студент Попович Данило виступив на тему «Оцінка стану тривожності і стресостійкості у студентів медиків з різним типом темпераменту». Дана робота виконана під керівництвом проф. Вадзюка С.Н. та доц. Ратинської О.М. Студентка Бударна Анастасія представила результати наукової роботи на тему «Особливості кольоросприйняття студентів» виконаної на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки під керівництвом професора Вадзюка С.Н. Також, у секції «Експериментальна медицина» брав участь студент факультету іноземних студентів Singh Vipin Kumar. Наукову роботу виконав під керівництвом доц. Татарчук Л.В.  Студентка Гайченко Альона провела соціальне опитування студентів та представила результати у секції «Профілактична медицина, соціальна медицина, медична інформатика».

Диплом студента  Поповича Данила  на ХХVІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2022 рік).

Диплом студента  Singh Vipin Kumar на ХХVІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2022 рік).

Диплом студентки  Гайченко Альони на ХХVІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2022 рік).

На кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки протягом 2022-2023 навчального року працювало 18 гуртківців. Студенти-гуртківці взяли активну участь на ХХVIІ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених у двох секціях «Експериментальна медицина» та «Профілактична медицина, соціальна медицина, медична інформатика», 13 студентів нагороджені дипломами: Берегуляк Софія Олександрівна, Чорній Софія Володимирівна, Когут Ілона Сергіївна, Саюк Юліана Володимирівна, Павонська Юлія Анатоліївна, Слободян Христина Петрівна, Мушинська Василина Ігорівна, Бахур Катерина Олександрівна, Мудра Євдокія Миколаївна, Лагуза Агнеса Віталіївна, Соломахіна Марія Віталіївна, Кальченя Юлія Сергіївна, Маліновська Любов Іванівна.

Диплом І ступеня студентки  Чорній Софії на ХХVІІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік).

Диплом ІІ ступеня студентки  Мушинської Василини на ХХVІІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік).

Диплом ІІІ ступеня студентки  Лагузи Агнеси на ХХVІІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік).


Диплом ІІІ ступеня студенток  Соломахіна Марії та Берегуляк Софії на ХХVІІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік).