Діяльність студентського наукового гуртка

Тематика засідань гуртка відповідає науковим напрямкам роботи кафедри та Інституту вікової фізіології . Щорічно відбувається 11 засідань, на яких розглядаються питання вивчення впливу різноманітних факторів факторів середовища на організм людини, особливості функцій організму осіб різних вікових груп, а також методи функціональної діагностики.

На кафедрі 4 жовтня 2018 р. відбулось перше планове засідання студентського наукового гуртка в 2018-18 навчальному році.

Відкрив засідання завідувач кафедри, професор Вадзюк С.Н., повідомивши про напрями роботи кафедри та основні її досягнення.

Асистент Шмата Р.М. довів до присутніх план засідань гуртка в 2018-19 навчальному році.

Виступ завідувача кафедри, професора Вадзюка С.Н.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри фізіології

На 2018/2019 навчальний рік

Усі присутні заслухали доповідь аспіранта кафедри Табаса П.С. на тему: «Психофізіологічні особливості у студентів з різною якістю сну».

Доповідає аспірант кафедри Табас П.С.

Цікавим була доповідь судента 3-го курсу Кузіва О. на тему « Вплив шуму на психофізіологічний стан».

Доповідь судента 3-го курсу Кузіва О.

Доцент кафедри Ратинська О.М. повідомила присутнім про зміст психофізіологічних методів обстеження і особливості їх проведення, а також про діяльність лабораторії психофізіологічних досліджень на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки.

Доповідь доцента кафедри Ратинської О.М.

Також асистент і здобувач кафедри Шмата Р.М. ознайомив гуртківців із методикою роботи нового приладу на кафедрі – електроміографа. Цікавим для студентів був запис нервово-м’язової передачі та орто-і антидромної методик електроміографії.

На засіданні студенти-гуртківці також оволоділи методикою комп’ютерної системи «Діагност-1М» для визначення сили нервових процесів.