Науковці кафедри працюють над виконанням запланованої науково-дослідної роботи за темою: «Психофізіологічні механізми адаптації молодих осіб в умовах глобального потепління». № держреєстрації 0121U100134.

Напрямок наукових досліджень - вікова фізіологія у екологічному аспекті. Проводиться вивчення психофізіологічного стану організму людини, особливостей функціонування серцево-судинної і дихальної систем та змін механiзмiв регуляції функцій органів і систем організму за різних типів погоди, особливості фізіологічних функцій у різні вікові періоди.

На кафедрі функціонує лабораторія психофізіологічних досліджень, як структурний підрозділ Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. Вона створена згідно наказів МОЗ України та ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» у березні 2013 року.

Лабораторія психофізіологічних досліджень атестована, вперше отримала в 2013 році Акт на право проведення методик вимірювань, що лежать у сфері поширення державного метрологічного нагляду і за оцінкою Державної акредитаційної комісії рівень професійності та кваліфікації лабораторії відповідає сучасних вимогам при виконанні досліджень. У 2018 році лабораторія отримала Свідоцтво про технічну компетентність на проведення досліджень на наступних 5 років.

Свідоцтво про атестацію лабораторії психофізіологічних досліджень (2013 рік).

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії психофізіологічних досліджень (2018 рік).

Лабораторія психофізіологічних досліджень проводить доклінічні дослідження з вивчення функціонування організму людини та вплив на них різних чинників в нормі та при різноманітних патологічних станах. У своїй роботі лабораторія керується чинним законодавством України та документацією МОЗ України. До структури лабораторії входять 6 кабінетів функціональної діагностики, які оснащені новітньою апаратурою, що дає можливість проводити оцінку функцій органів і систем організму на сучасному рівні. Метою роботи лікаря лабораторії психофізіологічних досліджень є забезпечення висококваліфікованого функціонально-діагностичного обстеження пацієнтів, інтерпретація даних функціональних методів досліджень, впровадження прогресивних діагностичних методик. На базі лабораторії функціонує науково-дослідний центр «Інститут вікової фізіології», створений згідно наказу ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського № 234, від 19.06.2015 року. Науковим консультантом лабораторії є завідувач кафедри , д.мед.н. проф. С.Н. Вадзюк, завідувач лабораторії - лікар, к.мед.н., доц. І.Б.Паньків, заступник завідувача лабораторії – лікар функціональної діагностики , к.мед.н., доц. І.Я. Папінко, в лабораторії працюють також лікар функціональної діагностики, к.мед.н., доц. Н.Є.Зятковська, к.фарм.н. С.С.Наконечна.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження науковців кафедри та аспірантів.

Аспірантка Гук В. О. вивчає стан центральної гемодинаміки за допомогою грудної реографії (2021 рік).

Створено такі кабінети функціональної діагностики:

Кабінет функціональної діагностики нервової і ендокринної систем. Дослідження роботи головного мозку проводиться за допомогою високо-технологічного сучасного комп’ютерного електроенцефалографічного комплексу “DX -NT32». Цей апарат дозволяє провести діагностику та аналіз функціонування окремих ділянок кори головного мозку згідно сучасних вимог діагностики нервової системи. Також в лабораторії використовується електроміограф портативний «Синапсис», який дозволяє оцінювати стан нервово-м'язової предачі збудження і оцінювати функцію скелетних м'язів.

Доцент Ратинська О.М. проводить реєстрацію електроміограми (2021 рік).

Кабінет функціональної діагностики серцево-судинної системи. Оснащення кабінету відповідає сучасному рівню діагностики серцево – судинної системи. Електрокардіографи нового покоління «Юкард – 200», комп’ютерний ЕКГ-комплекс «Спектр+», вегетотестер для математичного аналізу серцевого ритму, комп’ютерний реографічниий комплекс «РЕОКОМ» дозволяють проводити функціональні обстеження серця і кровообігу, функціонального стану судин та їх інтерпретацію на висококваліфікованому рівні.

Доцент Папінко І.Я. проводить математичний аналіз серцевого ритму в кабінеті функціональної діагностики серцево-судинної системи (2016 рік).

Кабінет функціональної діагностики дихальної системи. В ньому здійснюється проведення методик функціональних досліджень дихальної системи та аналіз функціональних обстежень Оснащення кабінету сучасними цифровими мікропроцесорними спірографами «СМП-21/01-«Р-Д» дозволяє проводити обстеження дихальної системи організму людини згідно вимог сучасних діагностичних обстежень.

Доцент Зятковська Н.Є. проводить спірографію за допомогою цифрового спірографа (2016 рік).

Кабінет функціональної діагностики сенсорних систем. Оснащення кабінету – це сучасні цифрові прилади: авторефрактометр/кераторефрактометр URK -700, комп’ютерний аналізатор поля зору «Перитест-300», безконтактний цифровий індикатор вимірювання внутрішньо очного тиску ИГД-02 «ПРА», електроофтальмоскоп, ультразвуковий ехотестер «Ехотест – 02». Ці сучасні прилади дають змогу не тільки визначити функціональний стан органів зору та слуху, а й проводити при необхідності їх початкову корекцію.

Кабінет функціональної діагностики вищої нервової діяльності. До функцій лікаря цього кабінету входять проведення методик функціональних досліджень вищої нервової діяльності людини шляхом психологічного тестування, антропометричних досліджень та оцінки фізичного розвитку, аналіз функціональних обстежень. Дослідження проводяться з використанням сучасних комп’ютерних програм психофізіологічної діагностики людини.

Одним із основних завдань лабораторії психофізіологічних досліджень є активна робота колективу над виконанням НДР на тему: «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в сучасних умовах».

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедри про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

Щорічно, починаючи з 1998 року кафедрою проводиться науково-практична конференція "Довкілля і здоров'я".

Засідання «круглого столу» з проблеми водних ресурсів Тернопільщини, яке відбулося в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я". (2016 рік).

Обговорення доповіді асистента кафедри медичної біології Яреми О.М. на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (2017 рік).

Із вступним словом до учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я" звертається професор С.Н. Вадзюк (2018 рік).

25-26 квітня 2019 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбулася науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я». ЇЇ співорганізаторами були: Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, ГО "Українська асоціація громадського здоров'я", Всеукраїнська екологічна ліга, Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України з дослідження біологічних факторів. У її проведені прийняло участь понад 220 науковців: з публікацією матеріалів, або з усними доповідями. Матеріали конференції представлені в збірнику і об’єднані за фаховим принципом: експериментальні і прикладні аспекти екологічної фізіології, гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення впливу довкілля, мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження зовнішнього середовища. Географія учасників досить широка: Польща, Луганськ, Остріг, Івано-Франківськ, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Це представники медичних вищих навчальних закладів, коледжів, педагогічних університетів і училищ, санітарно-протиепідемічних закладів і управлінь екології та природних ресурсів, науково-дослідних інститутів.

Професор Вадзюк С.Н. виступає з доповіддю: «Медико-соціальні аспекти глобального потепління» (2019 рік).

Голова управління екології та природних ресурсів ТОДА Сінгалевич О.В. доповідає учасникам конференції про шляхи і засоби збереження чистоти водних ресурсів Тернопілля (2019 рік).

Заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України В.О. Паничев доповідає про роль факторів довкілля в епідеміології неінфекційних і інфекційних захворювань. (2019 рік).

23-24 квітня 2020 року відбулася науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я». У зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією в країні через пандемію COVID-19 та згідно карантинних умов конференція проведена в он-лайн режимі на платформі Skype for Bussines (Web App). У її проведені прийняло участь понад 60 науковців: з публікацією матеріалів, або з усними доповідями. Зокрема заслухана он-лайн доповідь проф. С.Н. Вадзюка про захворюваність на респіраторні вірусні інфекції населення України в умовах глобального потепління. Вказано можливі шляхи вирішення даного питання. Із доповіддю на тему: «Особливості пандемії короновірусу COVID-19 в 2020 році на Тернопільщині» виступив В.О. Паничев, заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України, розповівши про стан захворюваності населення Тернопільської області на COVID-19 та звернув увагу на роль факторів довкілля в епідеміології хвороби. За результатами конференції була прийнята резолюція з конкретними пропозиціями до Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства екології і природних ресурсів.

У 2017 році кафедрою започатковано проведення щорічних "Фізіологічних читань", на яких розглядаються актуальні питання фізіології, заслуховуються доповіді провідних фахівців та молодих науковців.

Виступ професора С.Н. Вадзюка на ІІ Фізіологічних читаннях з доповіддю «Сучасні погляди на механізми самоочищення клітин та їх вплив на життєдіяльність організму» (2018 рік).

Перелік інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров'я виданих співробітниками кафедри фізіології:

1. Метод профілактики йододефіциту у дітей шляхом застосування молока збагаченого йодом. друк. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. –Київ, Укрпатентінформ, № 225-2005. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А., Вадзюк Ю.С.

2. Метод оптимізації навчання дітей середнього шкільного віку загальноосвітніх шкіл на основі врахування погодних умов Інформаційний лист № 70-2008. Вадзюк С.Н., Кондратюк В.А., Олексюк Л.Ф.

3. Метод оптимізації навчального процесу в старшокласників загальноосвітніх шкіл на основі врахування погодних умов. Укрмедпатентінформ МОЗ України Інформаційний лист. Укрмедпатентінформ МОЗ України. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. - Випуск 1 з проблеми “Фізіологія людини”. Протокол №1 від 24. 03. 2006 р. м. Київ. Вадзюк С.Н., Ратинська О.М.