Науковці кафедри працюють над виконанням запланованої науково-дослідної роботи за темою: «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в сучасних умовах» № держреєстрації 0113U001613.

Напрямок наукових досліджень - вікова фізіологія у екологічному аспекті. Проводиться вивчення психофізіологічного стану організму людини, особливостей функціонування серцево-судинної і дихальної систем та змін механiзмiв регуляції функцій органів і систем організму за різних типів погоди, особливості фізіологічних функцій у різні вікові періоди.

На кафедрі функціонує лабораторія психофізіологічних досліджень, як структурний підрозділ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». Вона створена згідно наказів МОЗ України та ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» у березні 2013 року.

Лабораторія психофізіологічних досліджень атестована, вперше отримала в 2013 році Акт на право проведення методик вимірювань, що лежать у сфері поширення державного метрологічного нагляду і за оцінкою Державної акредитаційної комісії рівень професійності та кваліфікації лабораторії відповідає сучасних вимогам при виконанні досліджень. У 2018 році лабораторія отримала Акт на право проведення методик вимірювань на наступних 5 років.

Свідоцтво про атестацію лабораторії психофізіологічних досліджень (2013 рік)

Лабораторія психофізіологічних досліджень проводить доклінічні дослідження з вивчення функціонування організму людини та вплив на них різних чинників в нормі та при різноманітних патологічних станах. У своїй роботі лабораторія керується чинним законодавством України та документацією МОЗ України. До структури лабораторії входять 6 кабінетів функціональної діагностики, які оснащені новітньою апаратурою, що дає можливість проводити оцінку функцій органів і систем організму на сучасному рівні. Метою роботи лікаря лабораторії психофізіологічних досліджень є забезпечення висококваліфікованого функціонально-діагностичного обстеження пацієнтів, інтерпретація даних функціональних методів досліджень, впровадження прогресивних діагностичних методик. На базі лабораторії функціонує науково-дослідний центр «Інститут вікової фізіології», створений згідно наказу ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського № 234, від 19.06.2015 року. Науковим консультантом лабораторії є завідувач кафедри , д.мед.н. проф. С.Н. Вадзюк, завідувач лабораторії - лікар, к.мед.н., доц. І.Б.Паньків, заступник завідувача лабораторії – лікар функціональної діагностики , к.мед.н., доц. І.Я. Папінко, в лабораторії працюють також лікар функціональної діагностики, к.мед.н., доц. Н.Є.Зятковська, к.фарм.н. С.С.Наконечна. Створено такі кабінети функціональної діагностики:

Кабінет функціональної діагностики серцево-судинної системи. Оснащення кабінету відповідає сучасному рівню діагностики серцево – судинної системи. Електрокардіографи нового покоління «Юкард – 200», комп’ютерний ЕКГ-комплекс «Спектр+», вегетотестер для математичного аналізу серцевого ритму, комп’ютерний реографічниий комплекс «РЕОКОМ» дозволяють проводити функціональні обстеження серця і кровообігу, функціонального стану судин та їх інтерпретацію на висококваліфікованому рівні.

Доцент Папінко І.Я. проводить математичний аналіз серцевого ритму в кабінеті функціональної діагностики серцево-судинної системи (2016 рік).

Кабінет функціональної діагностики дихальної системи. В ньому здійснюється проведення методик функціональних досліджень дихальної системи та аналіз функціональних обстежень Оснащення кабінету сучасними цифровими мікропроцесорними спірографами «СМП-21/01-«Р-Д» дозволяє проводити обстеження дихальної системи організму людини згідно вимог сучасних діагностичних обстежень.

Доцент Зятковська Н.Є. проводить спірографію за допомогою цифрового спірографа (2016 рік).

Кабінет функціональної діагностики нервової і ендокринної систем. Дослідження роботи головного мозку проводиться за допомогою високо-технологічного сучасного комп’ютерного електроенцефалографічного комплексу “DX -NT32». Цей апарат дозволяє провести діагностику та аналіз функціонування окремих ділянок кори головного мозку згідно сучасних вимог діагностики нервової системи.

Кабінет функціональної діагностики сенсорних систем. Оснащення кабінету – це сучасні цифрові прилади: авторефрактометр/кераторефрактометр URK -700, комп’ютерний аналізатор поля зору «Перитест-300», безконтактний цифровий індикатор вимірювання внутрішньо очного тиску ИГД-02 «ПРА», електроофтальмоскоп, ультразвуковий ехотестер «Ехотест – 02». Ці сучасні прилади дають змогу не тільки визначити функціональний стан органів зору та слуху, а й проводити при необхідності їх початкову корекцію.

Кабінет функціональної діагностики вищої нервової діяльності. До функцій лікаря цього кабінету входять проведення методик функціональних досліджень вищої нервової діяльності людини шляхом психологічного тестування, антропометричних досліджень та оцінки фізичного розвитку, аналіз функціональних обстежень. Дослідження проводяться з використанням сучасних комп’ютерних програм психофізіологічної діагностики людини.

Одним із основних завдань лабораторії психофізіологічних досліджень є активна робота колективу над виконанням НДР на тему: «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в сучасних умовах».

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

Щорічно, починаючи з 1998 року кафедрою проводиться науково-практична конференція "Довкілля і здоров'я".

Засідання «круглого столу» з проблеми водних ресурсів Тернопільщини, яке відбулося в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я". (2016 рік).

Обговорення доповіді асистента кафедри медичної біології Яреми О.М. на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (2017 рік).

Із вступним словом до учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я" звертається професор С.Н. Вадзюк (2018 рік).

У 2017 році кафедрою започатковано проведення щорічних "Фізіологічних читань", на яких розглядаються актуальні питання фізіології, заслуховуються доповіді провідних фахівців та молодих науковців.

Виступ професора С.Н. Вадзюка на ІІ Фізіологічних читаннях з доповіддю «Сучасні погляди на механізми самоочищення клітин та їх вплив на життєдіяльність організму» (2018 рік).

Перелік інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров'я виданих співробітниками кафедри фізіології:

1. Метод профілактики йододефіциту у дітей шляхом застосування молока збагаченого йодом. друк. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. –Київ, Укрпатентінформ, № 225-2005. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А., Вадзюк Ю.С.

2. Метод оптимізації навчання дітей середнього шкільного віку загальноосвітніх шкіл на основі врахування погодних умов Інформаційний лист № 70-2008. Вадзюк С.Н., Кондратюк В.А., Олексюк Л.Ф.

3. Метод оптимізації навчального процесу в старшокласників загальноосвітніх шкіл на основі врахування погодних умов. Укрмедпатентінформ МОЗ України Інформаційний лист. Укрмедпатентінформ МОЗ України. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. - Випуск 1 з проблеми “Фізіологія людини”. Протокол №1 від 24. 03. 2006 р. м. Київ. Вадзюк С.Н., Ратинська О.М.