Монографії, видані викладачами кафедри:

  1. Вадзюк С. Н. Особливості розумової діяльності дітей середнього шкільного віку при різних типах погоди / Вадзюк С. Н., Олексюк Л. Ф. ; за ред. В. Г. Шевчука. — Тернопіль : Воля, 2007. — 87 с.
  2. Вадзюк С. Н. Психофізіологічні особливості учнів старшого шкільного віку/С. Н. Вадзюк, О. М. Ратинська ; за ред. В. Г. Шевчука. -— Тернопіль : Воля, 2005. — 123 с.
  3. Вадзюк С. Н. Особливості розвитку організму школярів і студентів міста Тернополя. / С.Н.Вадзюк, В.Я.Ванджура, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, О.М.Ратинська. –Тернопіль: "Воля", 2005. –187 с.
  4. Вадзюк С. Н., Ваврищук Т. А. Вікові особливості зорових функцій у школярів/за ред.член-кор. АПН України, проф. В. Г. Шевчука. Тернопіль: Воля, 2004. 68 с.
  5. Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Волкова Н.М. Гемодинаміка при різних типах погоди. –Тернопіль: Воля, 2003. –138 с.
  6. Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є. Фізіологія зовнішнього дихання: Методики обстеження, вікові особливості. / За ред. В.Г. Шевчука. – Тернопіль: Богдан, 2002.- 148 с.
  7. Вадзюк С.Н., Шуган Т.Б. Розумова працездатність: методики дослідження, зміни та корекція / За ред. В.Г. Шевчука. – Тернопіль: Богдан, 2000.- 170с.
  8. Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Микула М.М., Церковнюк Р.Г. Вплив погоди на психо- фізіологічний стан здорових людей. – Тернопіль: Джура, 1998. – 147 с.
  9. Вадзюк С. Н. До патогенезу тиреотоксичного ураження серця. Тернопіль: Джура, 1995. – 126 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри:

1. Способ моделирования тиреотоксикоза. А.с. № 1735892 Вадзюк С.Н., Файфура В.В., Гнатюк М.С., Пьентый И.В.

2. Спосіб профілактики дисфункцій зовнішнього дихання у метеочутливих людей. 40851А. Деклараційний патент на винахід. 15.08.2001. Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є.

3. Спосіб експрес-діагностики психоемоційного стану. 48335А. Деклараційний патент на винахід, 15.08.2002. Бюл. № 8. Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Чорна Л.Б.

4. Спосіб визначення гостроти зору. А6ІВ3/028, А61В3/036, G06К9/32. Деклараційний патент на винахід, 15.10.2002. Бюл. № 10. Вадзюк С.Н., Сенякін Д.О., Сенякіна А.С., Ваврищук Т.А.

5. „Психодіагностична комп’ютерна програма „Багатофакторний опитувальник Р.Кеттела (Cattelltest-187)” Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 14331 від 10.10.2005. Вадзюк С.Н., Білінська Т.М., Варнавських К.М.

6. Комп’ютерна програма ”Вимірювання простої слухомоторної реакції (Reaction-test)” Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13683 від 20.07.2005. Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. Опубл. Київ: Офіційний бюлетень № 8, cерія КВ № 6018.– 2005. Вадзюк С.Н., Курко Я.В

7. Діагностична комп’ютерна програма ”Теппінг тест – 2005. ”Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 14005 від 01.09.2005. Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. Опубл. Київ: Офіційний бюлетень № 8, cерія КВ № 6018.– 2005. Вадзюк С.Н., Курко Я.В., Вальчак Н.В.

8. Діагностична комп’ютерна програма «Воля-1» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 14497 від 24.10.2005. Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. Опубл. Київ: Офіційний бюлетень № 8, cерія КВ № 6018.– 2005 Вадзюк С.Н., Курко Я.В., Білінська Т.М.

9. Навчально-контролююча комп’ютерна програма („Blood Grup Test”) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – Київ, Державний департамент інтелектуальної власності № 15028, 14.12.2005 р. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Денефіль О.В., Чорненький М.В.

10. „Психодіагностична комп’ютерна програма „Фізіолог”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 16330 від 14. 04. 2006:. Вадзюк С.Н., Білінська Т.М.

11. Психодіагностична комп’ютерна програма „Експрес-діагностика емпатії (Empathy test)”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 16331 від 14.04.2006:. Вадзюк С.Н., Варнавських К.М.

12. „Діагностична комп’ютерна програма „Методика визначення та оцінки інтелекту (Test Structure Intellect-9). Версія 2” Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 16619 від 12.05.2006: Вадзюк С.Н., Білінська Т.М., Варнавських К.М.

13. „Психодіагностична комп’ютерна програма „Методика діагностики темпераменту Я. Стреляу”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 16413 від 19.04.2006 Вадзюк С.Н., Суслова Н.О., Білінська Т.М.

14. „Психодіагностична комп’ютерна програма. „Методика діагностики рівня тривожності особистості”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 16412 від 19.04.2006 Вадзюк С.Н., Суслова Н.О., Білінська Т.М.

15. Спосіб визначення ресурсу адаптації до навчального навантаження. Пат. 53928 Україна, МПК А 61 В 5/00, А 61 В 5/0205№ 201004011; заявл. 06.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. Вадзюк С. Н., Цибульська Л. С.

16. Вадзюк С. Н., Денефіль О. В., Папінко І. Я. Спосіб знечулення лабораторних тварин /Раціоналізаторська пропозиція –№9, 5.11.2001.

17. Вадзюк С. Н., Денефіль О. В., Папінко І. Я. Спосіб профілактики порушень активності альфа-амілази слини /Раціоналізаторська пропозиція –№11, 13.11.2001.

18. «Ресурсність системи адаптації до навчального навантаження як діагностична технологія». Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 8 (від 23. 06. 2010 р.) Вадзюк С. Н., Цибульська Л. С.

19. Спосіб моделювання пародонтиту. Номер патенту: 107888, МПК: G09B 23/28, Татарчук Л.В., Гнатюк М.С., Коноваленко С.О.

20. Спосіб моделювання гастростазу. Номер патенту: 107600, МПК: G09B 23/28, Татарчук Л.В., Гнатюк М.С.,

21. Спосіб визначення правошлуночкової недостатності легеневого серця. Номер патенту: 108719, МПК: G09B 23/28, Татарчук Л.В., Гнатюк М.С., Слабий О.Б.

22. Спосіб моделювання гідронефрозу. Патент 10.08.2016, Номер патенту: 109124 МПК: A61B 17/00, G09B 23/28, Татарчук Л.В., Гнатюк М.С.

23. Спосіб моделювання артеріальної гіпертензії. Номер патенту: 110135, МПК: G09B 23/28Татарчук Л.В., Гнатюк М.С., Луговий С.Б.

24. Спосіб моделювання жовчного перитоніту Татарчук Л.В. Гнатюк М.С. Номер патенту: 118977 Опубліковано: 11.09.2017

25. Спосіб моделювання стенозу сім'яного канатика Татарчук Л.В. Гнатюк М.С. Номер патенту: 119117 Опубліковано: 11.09.2017

26. Спосіб моделювання абдомінального ішемічного синдрому Татарчук Л.В. Гнатюк М.С., Луговий С.Б. Номер патенту: 121989 Опубліковано: 26.12.2017

27. Спосіб моделювання стриктури стравохода Татарчук Л.В. Гнатюк М.С., Луговий С.Б. Номер патенту: 120552 Опубліковано: 10.11.2017

28. Спосіб моделювання стенозу сечівника Татарчук Л.В. Гнатюк М.С., Нестерук С.О. Номер патенту: 120552 Опубліковано: 10.11.2017

29. Спосіб моделювання десквамативного глоситу Татарчук Л.В. Гнатюк М.С., Номер патенту: 118159 Опубліковано: 25.07.2017