Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Вадзюк С.Н. Основи біомедичної етики: підручник / С.Н. Вадзюк, Н.М. Волкова. - Тернопіль: ТНМУ, 2021. - 280 с.

  2. Vadzyuk S.N. General physiology of excitable tissues. Neural and humoral regulation of organism functions /S.N. Vadzyuk , S.S. Nakonechna. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2020. 224 с.

  3. Вадзюк С.Н. Безпека життєдіяльності. Основи біоетики і біобезпеки. /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 135 с.

  4. Basics of bioethics and biosafety. /Vadzyuk S.N., Volkova N.M. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 125 с.

  5. Фізіологічні терміни. Тлумачний словник / С.Н.Вадзюк, О.Г.Родинський. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. -196 с.

  6. Вадзюк С.Н. Довідник основних показників життєдіяльності здорової людини / С.Н. Вадзюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. –56 с.

  7. Вадзюк С.Н. Довідник основних показників життєдіяльності людини. / С.Н. Вадзюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 55 с.

  8. Вадзюк С.Н. Посібник з медичної фізіології. / С.Н. Вадзюк. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 130 с.

  9. Вадзюк С.Н. Основи функціональної діагностики (навчальний посібник) / С.Н. Вадзюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 46 с.

  10. Вадзюк С.Н. Фізіологічні терміни тлумачний словник /за ред. П.О. Неруша. –– Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 193 с.