Підручники та посібники

Кафедрою випущено у світ посібники:

  • Вадзюк С.Н. Посібник з медичної фізіології. – Тернопіль: ТДМУ, 1997. – 130 с.
  • Вадзюк С.Н. Основи функціональної діагностики (навчальний посібник) – Тернопіль: ТДМУ, 1997. – 46 с.
  • Вадзюк С.Н. Фізіологічні терміни тлумачний словник /за ред. П.О. Неруша. – Тернопіль: ТДМУ, 1997. – 193 с.
  • Вадзюк С.Н. Довідник основних показників життєдіяльності людини. – Тернопіль: ТДМУ, 2003. – 55 с.
  • Вадзюк С.Н. Довідник основних показників життєдіяльностіздорової людини / С.Н. Вадзюк.- ТДМУ, 2014. –56 с.
  • Вадзюк С.Н. Фізіологічні терміни. Тлумачний словник / С.Н.Вадзюк, О.Г.Родинський. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. -196 с.

Випущений компакт-диск «Нормальна фізіологія». Створена навчально-контролююча програма з визначення груп кровi на компакт-диску. Написано i видано тексти лекцiй i методичних рекомендацiй англiйською мовою.