Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Безпека життєдіяльності. Основи біоетики і біобезпеки. /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 135 с.
  2. Basics of bioethics and biosafety. /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 125 с.
  3. Фізіологічні терміни. Тлумачний словник / С.Н.Вадзюк, О.Г.Родинський. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. -196 с.
  4. Вадзюк С.Н. Довідник основних показників життєдіяльності здорової людини / С.Н. Вадзюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. –56 с.
  5. Вадзюк С.Н. Довідник основних показників життєдіяльності людини. / С.Н. Вадзюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 55 с.
  6. Вадзюк С.Н. Посібник з медичної фізіології. / С.Н. Вадзюк. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 130 с.
  7. Вадзюк С.Н. Основи функціональної діагностики (навчальний посібник) / С.Н. Вадзюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 46 с.
  8. Вадзюк С.Н. Фізіологічні терміни тлумачний словник /за ред. П.О. Неруша. –– Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – 193 с.