Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Татарчук Л.В. «Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок при резекції різних об’ємів паренхіми печінки і корекції післяопераційних ускладнень». Спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія, 2019 р.
 2. Наконечна С.С. «Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей густого екстракту фіалки триколірної».Спеціальність 14.03.05 – фармакологія, 2015 р.
 3. Волкова Н.М. «Вплив зниженого атмосферного тиску на кровопостачання головного мозку, центральні механізми автономної регуляції серцевого ритму при когнітивній діяльності» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.
 4. Татарчук Л.В. «Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу». за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, 2013 р.
 5. Волотовська Н.В. «Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія, 2013 р;
 6. Лєбєдєва Т.А. "Вплив L-аргініну, глутаргіну, N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді (експериментальне дослідження)” за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія, 2008 р.
 7. Лозіна Л.Б. "Оцінка клініко-патогенетичних факторів розвитку змін кісткової тканини при системному червоному вовчаку та обгрунтування використання комбінованого препарату кальцію з вітаміном Д3" , за спеціальністю 14.01.02.-внутрішні хвороби, 2006 р.
 8. Ратинська О.М. «Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди» - за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, 2005 р.
 9. Толокова Т.І. «Клініко-патогенетичні аспекти комплексного лікування фонових процесів шийки матки» 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 2005 р.
 10. Паньків І.Б. «Ефективність комплексної терапії виразкової хвороби з використанням електролітного розчину срібла і даларгіну» 14.01.02.- внутрішні хвороби, 2002 р.
 11. Папінко І.Я. «Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2002 р.
 12. Зятковська Н.Є. «Функціональний стан дихальної системи за різних метеорологічних ситуацій у молодих здорових осіб» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2001 р.
 13. Гудима А.А. “Фізіологічні фактори ризику кардіопатології в молодих здорових осіб” – за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія,1990 р.
 14. Корнелишин М.Ф. «Роль нейрохімічних систем гіпоталамусу в регуляції артеріального тиску і діяльності серця» – за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1975 р.
 15. Качанюк А.І. «Пряма стимуляція судиннорухових центрів спинного мозку» – за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1973 р.
 16. Німий І.П. «Про серцево-прискорюючі шляхи спинного мозку» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1973 р.

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Вадзюка С. Н.

 1. Кліщ М.І. «Особливості нейродинамічних і психофізіологічних функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2017 р.
 2. Цвинтарний А.В. «Вікові, статеві та соматотипологічні особливості реографічних показників стегна у практично здорових юнаків і дівчат» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2017 р.
 3. Паласюк Б.О. – «Залежність стану пародонта від психофізіологічних особливостей дітей шкільного віку» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2015 р.
 4. Волкова Н.М. «Вплив зниженого атмосферного тиску на кровопостачання головного мозку, центральні механізми автономної регуляції серцевого ритму при когнітивній діяльності» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.
 5. Ульяницька Н.Я. – «Вплив роботи за дисплеєм комп’ютера на зір підлітків» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.
 6. Каграманян А.Л. «Особливості кровообігу в молодих осіб за різних типів погоди» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.
 7. Бегош Н.Б. «Вплив роботи за монітором комп’ютера на зорові функції осіб молодшого віку» за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2013 р.
 8. Юрчишин О.М. «Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні» за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2013 р.
 9. Денефіль О.В. «Реактивність серцево-судинної системи в забезпеченні адаптації організму до різних типів погоди» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2011 р.
 10. Цибульська Л.С. «Стан серцево-судинної системи та особливості психофізіологічних показників у студентів-медиків перших курсів» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2011 р.
 11. Олексюк Л.Ф. «Вплив різних типів погоди на розумову працездатність дітей середнього шкільного віку» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2010 р.
 12. Білінська Т.М. «Психофізіологічні основи професійного відбору водіїв тролейбусів» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2011 р.
 13. Суслова Н.О. «Психофізіологічні особливості осіб 15 – 20 років з підвищеним артеріальним тиском» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2008 р.
 14. Курко Я.В. – «Психофізіологічні особливості осіб, які займаються плануванням за різних типів погоди» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2007 р.
 15. Ратинська О.М. «Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди» - за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, 2005 р.
 16. Ваврищук Т.А. «Функціональні особливості зорового сприйняття еметропічними і міопічним оком дітей шкільного віку» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2003 р.
 17. Папінко І.Я. «Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2002 р.
 18. Зятковська Н.Є. «Функціональний стан дихальної системи за різних метеорологічних ситуацій у молодих здорових осіб» -за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2001 р.
 19. Шуган Т.Б. «Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2000 р.
 20. Микула М.М. «Розумова працездатність практично здорових осіб за різних типів погоди» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія,1998 р.
 21. Волкова Н.М. «Психо-соматичні особливості метеотропних реакцій» - за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія,1996 р.