Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Волотовська Н.В. «Патогенний вплив ішемії-реперфузії кінцівки на системні прояви механічної травми з масивною крововтратою та їх корекція». Спеціальність 14.03.04 - патологічна фізіологія, 2021 р.

 2. Шмата Р.М. "Функціональна активність вестибулярного аналізатора в осіб молодого віку". Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2021 р.

 3. Зарічна О.Й. "Особливості окиснювальних процесів та захисних систем організму у тварин з токсичним ураженням печінки галактозаміном на тлі гіпотиреозу". Спеціальність 03.00.04 – біохімія, 2020 р.

 4. Горбань Л.І. "Особливості кровообігу в осіб з різними психосоматичними параметрами", Спеціальність 222 "Медицина", 2020 р.

 5. Кащак Т. В. «Патогенетичні особливості функціональних порушень печінки в пізній період скелетної травми, ускладненої опіком». Спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія, 2020 р.

 6. Татарчук Л.В. «Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок при резекції різних об’ємів паренхіми печінки і корекції післяопераційних ускладнень». Спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія, 2019 р.

 7. Наконечна С.С. «Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей густого екстракту фіалки триколірної». Спеціальність 14.03.05 – фармакологія, 2015 р.

 8. Волкова Н.М. «Вплив зниженого атмосферного тиску на кровопостачання головного мозку, центральні механізми автономної регуляції серцевого ритму при когнітивній діяльності». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.

 9. Татарчук Л.В. «Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу». Спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія, 2013 р.

 10. Волотовська Н.В. «Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості». Спеціальність 14.03.04 - патологічна фізіологія, 2013 р;

 11. Лєбєдєва Т.А. "Вплив L-аргініну, глутаргіну, N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді (експериментальне дослідження)”. Спеціальність 14.03.04 - патологічна фізіологія, 2008 р.

 12. Лозіна Л.Б. "Оцінка клініко-патогенетичних факторів розвитку змін кісткової тканини при системному червоному вовчаку та обгрунтування використання комбінованого препарату кальцію з вітаміном Д3". Спеціальність 14.01.02.-внутрішні хвороби, 2006 р.

 13. Ратинська О.М. «Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди». Спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, 2005 р.

 14. Толокова Т.І. «Клініко-патогенетичні аспекти комплексного лікування фонових процесів шийки матки».Спеціальність 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 2005 р.

 15. Паньків І.Б. «Ефективність комплексної терапії виразкової хвороби з використанням електролітного розчину срібла і даларгіну». Спеціальність 14.01.02.- внутрішні хвороби, 2002 р.

 16. Папінко І.Я. «Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2002 р.

 17. Зятковська Н.Є. «Функціональний стан дихальної системи за різних метеорологічних ситуацій у молодих здорових осіб». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2001 р.

 18. Гудима А.А. “Фізіологічні фактори ризику кардіопатології в молодих здорових осіб”. Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія,1990 р.

 19. Корнелишин М.Ф. «Роль нейрохімічних систем гіпоталамусу в регуляції артеріального тиску і діяльності серця». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1975 р.

 20. Качанюк А.І. «Пряма стимуляція судиннорухових центрів спинного мозку». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1973 р.

 21. Німий І.П. «Про серцево-прискорюючі шляхи спинного мозку». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1973 р.

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Вадзюка С. Н.

 1. Болюк Ю.В. "Психофізіологічні особливості осіб молодого віку з різним станом тканин пародонта". Спеціальність 221 "Стоматологія", 2021 р.

 2. Шмата Р.М. "Функціональна активність вестибулярного аналізатора в осіб молодого віку". Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2021 р.

 3. Горбань Л.І. "Особливості кровообігу в осіб з різними психосоматичними параметрами". Спеціальність 222 "Медицина", 2020 р.

 4. Кліщ М.І. «Особливості нейродинамічних і психофізіологічних функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2017 р.

 5. Цвинтарний А.В. «Вікові, статеві та соматотипологічні особливості реографічних показників стегна у практично здорових юнаків і дівчат». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2017 р.

 6. Паласюк Б.О. – «Залежність стану пародонта від психофізіологічних особливостей дітей шкільного віку». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2015 р.

 7. Волкова Н.М. «Вплив зниженого атмосферного тиску на кровопостачання головного мозку, центральні механізми автономної регуляції серцевого ритму при когнітивній діяльності». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.

 8. Ульяницька Н.Я. – «Вплив роботи за дисплеєм комп’ютера на зір підлітків». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.

 9. Каграманян А.Л. «Особливості кровообігу в молодих осіб за різних типів погоди». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2014 р.

 10. Бегош Н.Б. «Вплив роботи за монітором комп’ютера на зорові функції осіб молодшого віку». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2013 р.

 11. Юрчишин О.М. «Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2013 р.

 12. Денефіль О.В. «Реактивність серцево-судинної системи в забезпеченні адаптації організму до різних типів погоди». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2011 р.

 13. Цибульська Л.С. «Стан серцево-судинної системи та особливості психофізіологічних показників у студентів-медиків перших курсів». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2011 р.

 14. Олексюк Л.Ф. «Вплив різних типів погоди на розумову працездатність дітей середнього шкільного віку». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2010 р.

 15. Білінська Т.М. «Психофізіологічні основи професійного відбору водіїв тролейбусів». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2011 р.

 16. Суслова Н.О. «Психофізіологічні особливості осіб 15 – 20 років з підвищеним артеріальним тиском». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2008 р.

 17. Курко Я.В. – «Психофізіологічні особливості осіб, які займаються плануванням за різних типів погоди». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2007 р.

 18. Ратинська О.М. «Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди». Спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, 2005 р.

 19. Ваврищук Т.А. «Функціональні особливості зорового сприйняття еметропічними і міопічним оком дітей шкільного віку». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2003 р.

 20. Папінко І.Я. «Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2002 р.

 21. Зятковська Н.Є. «Функціональний стан дихальної системи за різних метеорологічних ситуацій у молодих здорових осіб». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2001 р.

 22. Шуган Т.Б. «Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 2000 р.

 23. Микула М.М. «Розумова працездатність практично здорових осіб за різних типів погоди». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1998 р.

 24. Волкова Н.М. «Психо-соматичні особливості метеотропних реакцій». Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія, 1996 р.