Контакти

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем

ТДМУ імені І.Я. Горбачевського

вул. Юліуша Словацького, 2, Тернопіль.

Тел. (0352) 25-37-93

Електронна пошта:

fyziology@tdmu.edu.ua

Місце знаходження