Доповідь доцентки закладу вищої освіти Толокової Т.І. на навчально-методичному семінарі на тему: "Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів” (2022 рік).

Методику проведення занять із розділу "Нейрогуморальна регуляція функцій організму" на методичній нараді кафедри доповідає доцентка закладу вищої освіти Ратинська О.М. (2022 рік).

Студенти 5 курсу факультету іноземних студентів на практичному занятті з вибіркової дисципліни "Основи ультразвукової діагностики" (2022 рік).


Засідання наукового гуртка кафедри під головуванням завідувача кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки, д.м.н., проф. Вадзюка С. Н. (2022 рік).

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. О.М. Ратинська, проф. Н.М, Волкова, проф. С. Н. Вадзюк,, доц. Н.Є. Зятковська, доц. І.Б. Паньків, лаборант М.О. Шацька; стоять: ст. лаборант Ю.М. Вонітова, асист. Р.М. Шмата, асист. О.Й. Зарічна, асист. Т.А. Лєбєдєва , доц. Т.І. Толокова, асист. Н.В. Волотовська, доц. І.Я. Папінко , асист. Л.І. Горбань, асист. Т.В. Кащак, асист. Х.Р. Яцишин, асист. В.С. Тимошів, доц. С.С.. Наконечна, ст. лаборант Ю.В. Галещук, доц. Л.В.Татарчук. (2021 рік).

Доповідь аспірантки Горбань Л.І. на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня "доктор філософії" за спеціальністю 222 Медицина (2020 рік).

Відкриту лекцію на тему: "Фізіологія гемостазу" для студентів ННІ медсестринства читає асистент Наконечна С.С. в он-лайн режимі з використанням засобів Microsoft Teams (2020 рік).

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. Л.В. Татарчук, доц. Н.Є. Зятковська, проф. С. Н. Вадзюк, доц. О.М. Ратинська, асист. Р.М. Шмата, стоять: асист. Т.В. Кащак, асист. В.С. Тимошів, доц. І.Я. Папінко, асист. С.С. Наконечна, доц. І.Б. Паньків, ст. лаборант Галещук Ю.В. (2019 рік).

Доц. Папінко І.Я. під час написання радіо диктанту з української мови в День української писемності та мови зі студентами 216 групи (2019 рік).

Доц.Зятковська Н.Є. під час написання радіо диктанту з української мови в День української писемності та мови зі студентами 251 групи (2019 рік).

Асистент Наконечна С.С. проводить заняття з студентами факультету іноземних студентів з розділу "Фізіології травлення" (2016 рік).

Доцент Паньків І.Б. проводить заняття з фізіології зору (2015 рік).

Доцент Папінко І.Я. проводить математичний аналіз серцевого ритму (2014 рік).

Асистент Татарчук Л.В. проводить заняття з фізіології кори головного мозку (2014 рік).

Асистент Н.Б.Бегош оцінює стан рогівки за допомогою авторефрактометра/ кераторефрактометра (2012 рік).

Асистент Толокова Т.І. проводить оцінку мазка крові на занятті з фізіології гемостазу (2013 рік).

Засідання завідувачів кафедр фізіології України (2013 рік).

Доцент Денефіль О.В. проводить заняття з фізіології крові (2011 рік).

Учасники VІІ науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я" в НОК "Червона калина" (2005 рік).

Колектив кафедри вітає Зятковську Н.Є. з присвоєнням наукового ступеня кандидата медичних наук (2002 рік)

Професор С.Н. Вадзюк і заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Т.В. Тимочко І відкривають І Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Довкілля і здоров'я" (1997 рік).

Асистент Н.Є. Зятковська проводить практичне заняття з фізіології крові (1990 рік) .

Доцент К.Г. Золенкова на заняті з запису балістокардіограми. (1979 рік).

М. Ф. Корнелишин проводить експериментальні дослідження (1977 рік).

Заняття веде доцент М. С. Бившук . Встановлення фістули слинної залози. (1977 рік).

Асистент С. Ф. Харченко проводить заняття (1974 рік).

Професор К.В. Кованов, доцент М.С. Бившук, старший викладач А.І. Качанюк приймають іспит (1973 рік).

Проведення хронаксиметрії. Заняття веде ассистент І. П. Німий (1972 рік).

Асистент Н.В. Бучак проводить аняття з фізіології травлення (1972 рік).