Засновником кафедри фізіології Тернопільського державного медичного інституту був Кованов Костянтин Васильович. Очолював кафедру з 1957 до 1991 р. Учасник ІІ Світової війни. Нагороджений орденом Вітчизняної війни. У 1949 р. закінчив Башкирський державний медичний інститут. У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1953-1957 рр. – працював на посаді асистента кафедри фізіології Одеського державного медичного інституту. У 1974 р. захистив докторську дисертацію «Роль спинного мозку в регуляції судинного тонусу». З 1991 до 2004 року працював на посаді професора кафедри фізіології. Автор і співавтор 81 наукової праці. Підготував 1 доктора і 6 кандидатів наук.

Завідувач кафедри нормальної фізіології професор К.В. Кованов (1957-1991 р.р.)

Кафедра нормальної фізіології з 1957 року розташовувалась у фізіологічному корпусі, де займала 9 навчальних кімнат. Викладання всього розділу «Фізіологія травлення» і більшої частини фізіології було побудоване на демонстрації дослідів на заздалегідь прооперованих собаках, яким встановлювалася фістула слинної залози, кишок, проводилися операції із створення малого шлуночка. На момент створення кафедри нормальної фізіології у 1957 р., штат кафедри складався із завідувача – канд. мед. наук К.В. Кованова, двох асистентів – канд. мед. наук К.Г. Золенкової та Г.О. Гончарук, старшого лаборанта І.І. Лесюк, яку невдовзі перевели в асистенти, і лаборанта Ю.А. Бойка. Також відчувалася значна потреба в обладнанні, для повноцінного проведення занять не вистачало стимуляторів, перемикачів, електродів. Однак асистенти, які пройшли аспірантуру у столичних інститутах і були віддані своїй роботі, готові були подолати будь-які труднощі, не обмежуючись тривалістю робочого часу. Використовуючи допомогу своїх рідних, вони власноручно створили необхідне приладдя – намотали ручним способом котушки індуктивності, з двожильного дроту зробили електроди, знайшли стальні пружини для перемикачів. Вони втілювали в життя основний педагогічний принцип Івана Павлова – між науковими фактами і студентами не повинно бути ніяких перешкод. Викладачі кафедри розглядали свій предмет не тільки як фундаментальну академічну науку, завдання якої – формувати матеріалістичний світогляд студентів, але і як дисципліну, яка дає можливість студентам оволодіти основними навичками експериментальних і клініко-фізіологічних досліджень. І в тому, і в іншому випадку викладання фізіології є ефективним, якщо студент має можливість самостійно проводити досліди. Виходячи з цього, були складені методичні розробки до практичних занять. Кожен дослід, який був рекомендований студентам, спочатку відпрацьовувався асистентами, вишукувались оптимальні умови, найбільш вражаючий варіант, фізіологічно активні речовини, які дають більший ефект. Викладачі, захоплені фізіологією, прагнули на заняттях створити атмосферу наукового пошуку, зацікавленості студентів у результатах експериментів, які вони проводять. Якщо викладачі йшли на заняття як на свято, то вони не хотіли позбавляти цього почуття своїх студентів, почуття свята фізіології, свята науки. Із перших днів з’явилися бажаючі займатися у науковому студентському гуртку. Наприкінці року студенти під керівництвом К.В. Кованова і К.Г. Золенкової виконали і доповіли на студентських конференціях у Тернопільському та Львівському інститутах 2 роботи. З часом виїхала в Київ Г.О. Гончарук, перейшла на кафедру фармакології І.І. Лесюк, з’являлися і залишали кафедру інші викладачі (А.В. Ковальчук, В.П. Скалозуб, М.І. Зайченко). Тільки з 1966 року викладацький склад кафедри стає відносно постійним: завідувач кафедри К.В. Кованов, щира, завжди готова кожному прийти на допомогу І.В. Ваврик, завзята і товариська С.Ф. Харченко, ерудована та ініціативна К.Г. Золенкова, великі трудівники І.П. Німий, А.І. Качанюк та Д.Г. Пархомець, які, маючи педагогічне навантаження асистентів, зуміли написати і захистити кандидатські дисертації. Усіх об’єднувало почуття відповідальності і любові до своєї справи. І студенти були чудові. З яким бажанням допомагали вони в обладнанні навчальних кімнат, практикумів, малюванні таблиць, підготовці тварин до занять. На початку 60-х років у Москві в Університеті дружби народів ім. Патріса Лумумби почали використовувати метод програмованого навчання. Ознайомившись із ним під час своєї поїздки, асистент К.Г. Золенкова розповіла про це вченій раді інституту і запрограмувала один із розділів «Фізіологія серця та судин». У роботі над складанням програм контролю за засвоєнням інших розділів курсу взяли участь усі асистенти. Таким чином, кафедра фізіології перша в інституті почала застосовувати у педагогічному процесі безмашинний метод програмованого контролю знань студентів. Як тільки в клініці у кабінетах функціональної діагностики з’явилися велоергометри, у фізіологічний практикум була введена робота «Регуляція гемодинаміки в умовах фізичних навантажень» з використанням велоергометра. Надалі були розроблені заняття «Варіаційна пульсографія», «Фізіологія нирок», «Клініко-фізіологічні методи дослідження функцій нирок», «Фізіологія всмоктування», «Ехокардіографія» та інші. Усі зусилля викладачів були спрямовані на те, щоб тримати студентів «на передньому краї» фізіологічної науки. Наприкінці 70-х років кафедрі вдалося придбати електростимулятори заводського виготовлення для обладнання практикумів на сучасному рівні. Але кожний із них треба було ще доповнити схемою, яка дозволяла подавати на електроди постійний і змінний струми. І викладачі (К.Г. Золенкова, Д.Г. Пархомець, А.І. Качанюк) з ентузіазмом взялися за переобладнання навчальних кімнат. Прийшлося і пиляти, і свердлити, і паяти, і монтувати установки з новими стимуляторами, що значно полегшило роботу студентів під час занять.

Приміщення кафедри нормальної фізіології (1970 рік)

Лекцію з фізіології травлення читає професор К.В. Кованов (1972 рік)

З 1991 року кафедру очолює професор Вадзюк Степан Несторович. Вагомий внесок у досягнення кафедри з 1991 до 2007 року, зробили викладачі: А.В. Луцик, А.А. Гудима, Н.Є. Зятковська, Н.Т. Мінчук, М.С. Продан, Н.М. Волкова, І.Я. Папінко, О.В. Денефіль, І.Б. Паньків, які під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, проф. С.Н. Вадзюка, впроваджували в навчальний процес практично-орієнтовані методи навчання, створювали навчально-методичну базу кафедри, впроваджували сучасні методи дослідження функцій організму в своїх наукових дослідженнях. У цей час створено тисячі тестових завдань, видано друкарським способом методичні рекомендації для студентів, створено презентації лекцій, започатковано щорічне проведення конференції «Довкілля і здоров’я», видавався журнал «Екологічна фізіологія». Працівники кафедри неодноразово були відзначені грамотами від керівництва університету і області, а проф. С.Н.Вадзюк - отримав Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України.

У 1997 р. кафедра була переміщена на 2 поверх біологічного корпусу. У 2007-2009 рр. на кафедрі проведено капітальний ремонт. Для кожної навчальної кімнати виготовлено за індивідуальними проектами сучасні функціональні меблі, закуплено сучасну апаратуру.

З 2017 року на кафедрі, окрім фізіології, проводиться вивчення дисциплін: "Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки" та "Етичні проблеми в медицині". Також змінено назву кафедри, на "Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки".

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. Н. В. Волотовська, проф. Н. М. Волкова, проф. С. Н. Вадзюк, доц. Г.Т. Терешкевич, доц. О.М. Ратинська; стоять в другому ряді: асист. Л.В. Татарчук, асист. В.С. Тимошів, доц. Н.Є. Зятковська, асист. С.С. Наконечна, доц. І.Я. Папінко, асист. О.Й. Зарічна, асп. Л.І. Горбань, асп. Ю.В. Болюк, стоять в третьому ряді: асист. Р.М. Шмата, асист Т.А. Лєбєдєва, доц. І.Б. Паньків, доц. Т.І. Толокова, с т. лаб. Ю.В. Галещук, асп. П.С. Табас (2018 рік).

Колектив кафедри постійно оновлює матеріали лекцій і практичних занять, готує методичні розробки для практичних занять. Впроваджуються нові методи навчання та контролю знань студентів.

Лекцію з фізіології кровообігу читає професор С.Н. Вадзюк (2016 рік)

У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання, на кафедрі створено 6 тематичних лабораторій, які оснащені новітньою апаратурою, яка дає можливість проводити оцінку функцій органів і систем організму на сучасному рівні: функціональної діагностики нервової і ендокринної систем; функціональної діагностики системи крові; функціональної діагностики системи кровообігу; функціональної діагностики системи дихання; функціональної діагностики систем травлення і виділення; функціональної діагностики сенсорних систем. У лабораторії функціональної діагностики нервової і ендокринної систем виконуються дослідження функцій кори головного мозку з використанням комп’ютерного електроенцефалографічного комплексу вітчизняного виробництва, комп’ютерного міографічсного комплексу, проводиться дослідження рефлексів, виконуються експериментальні роботи з вивчення впливу автономної нервової системи та гуморальних чинників на функції організму.

Реєстрація електроенцефалограми (2016 рік)

Дослідження рефлексів (2016 рік)

В лабораторії функціональної діагностики сенсорних систем у навчальному процесі використовується авторефрактометр/кераторефрактометр URK -700, за допомогою якого проводиться оцінка стану рогівки і оптичних середовищ ока. Для визначення полів зору використовується комп’ютерний аналізатор поля зору «Перитест-300». Для вимірювання внутрішньоочного тиску застосовується безконтактний цифровий індикатор. Також студенти мають можливість вивчати стан очного дна за допомогою офтальмоскопів. Для засвоєння навиків проведення корекції міопії та гіперметропії використовується набір пробних окулярних лінз для корекції зору. Для оцінки функції слухової сенсорної системи на практичних заняттях крім аналогових аудіотестерів, застосовується сучасний ультразвуковий ехотестер. Стан вестибулярного аналізатора вивчається за допомогою функціональних проб з використанням крісла Барані. Також ця лабораторія оснащена засобами та комп’ютерними програмами для проведення психофізіологічної діагностики.

Вимірювання внутрішньоочного тиску за допомогою безконтактного цифрового індикатора. (2016 рік)

Оцінка слухової сенсорної системи з використанням ультразвукового ехотестера Ехотест 02 . (2016 рік)

Дослідження стану рогівки і оптичних середовищ ока з допомогою авторефрактометра/кераторефрактометра URK -700. (2016 рік)

Визначення полів зору з допомогою аналізатора поля зору Перитест - 300. (2016 рік)

У лабораторії системи крові для проведення практичних занять використовуються бінокулярні мікроскопи, обладнанні системою підсвічування. Робота з мікроскопами проводиться кожним студентом індивідуально під контролем викладача. Для кращого засвоєння студентами навиків дослідження мікропрепаратів, застосовується система відеофіксації мікропрепаратів з виведенням зображення на монітор. Дана лабораторія також оснащена рН-метрами, фотоелектрокалориметрами, центрифугами, апаратами Панченкова, камерами Горяєва, що дозволяє кожному студенту визначати показники гематокриту, гемоглобіну, швидкості осідання еритроцитів, рН плазми і крові, підраховувати кількість клітин та формених елементів крові.

Дослідження мазків крові. (2015 рік)

Лабораторія функціональної діагностики системи кровообігу забезпечена трьома електрокардіографами «Юкард-200», які крім реєстрації електрокардіограм дають можливість передавати ЕКГ у діагностичний центр обласної лікарні з використанням GSM-каналу зв’язку, та двома комп’ютерними електрокардіографічними комплексами з програмою «Поліспектр+». Також студенти засвоюють методику аналізу нормальних електрокардіограм. Для вивчення механізмів регуляції діяльності серця студентами на практичних заняттях використовуються комп’ютерні комплекси для проведення математичного аналізу серцевого ритму. Оцінка стану центральної та периферичної гемодинаміки проводиться за допомогою комп’ютерного реографічного комплексу «Реоком». На практичних заняттях студенти засвоюють методики вимірювання артеріального тиску, оцінки пульсу, аускультації серця.

Проведення математичного аналізу серцевого ритму з використанням електрококардіографічного комплексу «Спектр+» (2016 рік)

Реєстрація ЕКГ за допомогою електрококардіографа Юкард -200 (2016 рік)

Лабораторія дихальної системи забезпечена сучасними цифровими спірографами, які дозволяють отримувати та оцінювати великий об’єм функціональних показників дихальної системи.

Проведення спірографії з використанням мікропроцесорного спірографа СМП – 21/01 „Р-Д” (2016 рік)

Лабораторія функціональної діагностики системи травлення оснащена сучасними цифровими рН-метрами та фантомами, що дає можливість проводити студентам рН-метрію шлунку, модулюючи показники кислотності і вивчати механізми регуляції кислотопродукуючої функції шлунка.

Проведення рН-метрії шлунка на фантомі (2018 рік)

За кожною тематичною лабораторією закріплений викладач, який пройшов курси з оволодіння навиками роботи з сучасною апаратурою в навчальних закладах та клінічних базах і отримав сертифікат. Така організація навчального процесу дозволяє більш ефективно використовувати обладнання, сприяє його збереженню та правильному обслуговуванню. Кожна навчальна кімната оснащена відеосистемами з LCD-моніторами, комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми із методиками проведення досліджень, анімаційні моделі та таблиці. На кафедрі створено базу віртуальних лабораторій, за допомогою яких можна проводити більшість експериментальних досліджень, передбачених навчальною програмою. Студенти в цих лабораторіях переглядають хід виконання експерименту, проводять дослідження, вивчаючи вплив тих чи інших речовин на діяльність серця, тонус судин, змін частоти і глибини дихання, секрецію шлункових залоз, тощо. Також створено каталог відеофільмів з основних експериментальних робіт. Під час семінару проводиться опитування студентів, розбір ситуаційних задач, аналіз спірограм, електрокардіограм, реограм, енцефалограм та ін. На Web-сторінці кафедри в університетській мережі "Moodle" розміщені матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій, методичні рекомендації, презентації лекцій. На даний час для студентів ННІ медсестринства дистанційної форми навчання, створені аудіовізуальні лекції. Такий підхід зумовлює умови ефекту присутності лектора на лекції, що сприяє кращому засвоєнню лекційного матеріалу. Також для більш оптимальної організації навчального процесу на Web-сторінці кафедри розміщено робочі програми з дисципліни, тематичні плани практичних занять, лекцій і самостійної позааудиторної роботи студентів, графіки чергувань викладачів з журналом для електронної реєстрації студентів на відпрацювання практичних занять, перелік практичних навиків та перелік запитань для усної частини іспиту та база тестових завдань "Крок-1". Дана інформація подана українською та англійською мовами і постійно оновлюється та доповнюється.