На кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ГУК Вікторія Олегівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ТАБАС Петро Степанович

САС Вадим Вікторович

ХАРКОВСЬКА Тетяна Василівна

ВАСЮХНИК Ольга Анатоліївна

за заочною формою навчання:

БІДЗЮРА Інна Григорівна


ТАБАС ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

У 2018 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року до 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Психофізіологічні особливості осіб молодого віку з різним рівнем артеріального тиску».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Tsymbaliuk V.I., Vadziuk S. N. , Tolokova T. I., Tabas P. S. Prevalence of premature birth in conditions of global warming. - Medichni perspektivi 2021. 26(3) 152-161. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.242167

 • Вадзюк С. Н., Табас П. С. Особливості реакції серцевого ритму на холодовий стрес в осіб із різним рівнем артеріального тиску. // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи "Довкілля і здоров’я". - Тернопіль, -2021. -С. 6.

 • Вадзюк С. Н., Табас П. С., Горбань Л. І. Особливості функціонування серцево-судинної системи у відповідь на дію холоду осіб із різним рівнем артеріального тиску. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. // Матеріали підсумкової LXІV науково-практичної конференції. -Тернопіль. -2021. -С. 6 .

 • Вадзюк С.Н., Табас П.С. Добова динаміка систолічного артеріального тиску в осіб молодого віку з різним його вихідним рівнем. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» -м. Тернопіль (25-26 квітня). -2019. -С. 135-137.

 • Вадзюк, П. С. Табас. Якість сну та величина артеріального тиску в осіб молодого віку. // Фізіологічний журнал. -Т.65, -№3, (додаток). -2019. -С. 171.

 • С. Н. Вадзюк, П. С. Табас. Якість сну та добова динаміка систолічного артеріального тиску в осіб молодого віку. //Матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. присвяченої 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -м. Тернопіль (13 червня). - 2019. -С. 80-81.

 • Вадзюк С.Н., Табас П.С., Лозіна Л.Б. Особливості автономної регуляції у молодих осіб із різним рівнем артеріального тиску. // Art of Medicine. -№4(12). -2019. -С. 31-36.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXІV науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". м. Тернопіль (11 червня 2021 року).

 • ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Тернопіль, (22–24 квітня 2021 року)

 • Підсумкова LXІI науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". м. Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • 20-й з'їзд Українського Фізіологічного Товариства з міжнародною участю. м. Київ, (27-30 травня 2019 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Довкілля і здоров’я". м. Тернопіль, (25-26 квітня 2019 року).

САС ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

У 2011 році закінчив ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року до 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Вплив тривалої психотравмуючої ситуації на психофізіологічний стан».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Сас В.В. Попередні результати скринінгу факторів серцево-судинного ризику та тривожно-депресивних розладів у військовослужбовців на тлі тривалої психтравмуючої ситуації. // Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019, С. 20.

Участь у наукових форумах:

 • ХХ Національний конгрес кардіологів України 25-27 вересня 2019 р., м. Київ.

 • Кардіологічна он-лайн конференція «Серцева недостатність» 08.05.2020.

 • Науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Мультидисциплінарний підхід до кардіо-неврологічних проблем» 28.05.2020.

 • VIII науково-практична онлайн конференції з міжнародною участю «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб» 2-3 червня 2020 року.

 • Кардіологічна он-лайн конференція «Кардіологія невідкладних станів» 17.06.2020.

ГУК ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року до 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості системи кровообігу в осіб з різною теплочутливістю».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Вадзюк С. Н., Гук В.О. Стан периферичного кровообігу в осіб з різною теплочутливістю. // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи "Довкілля і здоров’я". -Тернопіль, -2021. -С. 3-4.

 • Гук В.О., Харковська Т.В. Особливості автономної регуляції в осіб з різним рівнем теплочутливості // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль . – 2021. – С. 278.

 • Харковська Т.В., Гук В.О. Тривожність та стресостійкість в осіб з різною теплочутливістю // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (12-14 квітня) –2021. – С. 288.

Участь у наукових форумах:

 • ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Тернопіль, (22–24 квітня 2021 року) .

 • ХXV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (12-14квітня)

ХАРКОВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року до 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Психофізіологічні особливості у осіб з різною теплочутливістю».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Гук В.О., Харковська Т.В. Особливості автономної регуляції в осіб з різним рівнем теплочутливості // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. –Тернопіль. – 2021. – С. 278.

 • Харковська Т.В., Гук В.О. Тривожність та стресостійкість в осіб з різною теплочутливістю // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. –Тернопіль. –2021. – С. 288.

Участь у наукових форумах:

 • ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Тернопіль, (22–24 квітня 2021 року) .

 • ХXV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (12-14квітня)

ВАСЮХНИК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

У 2005 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2021 року до 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості реагування на теплові хвилі в осіб з різною теплочутливістю».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

БІДЗЮРА ІННА ГРИГОРІВНА

У 2010 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року до 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Нейродинамічні особливості у підлітків з різною теплочутливістю ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів