На кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

БОЛЮК Юліана Володимирівна

ГУК Вікторія Олегівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ТАБАС Петро Степанович

ХАРКОВСЬКА Тетяна Василівна

за заочною формою навчання:

БІДЗЮРА Інна Григорівна


БОЛЮК ЮЛІАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2015 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія».

У 2017 р. закінчила з відзнакою магістратуру в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Стоматологія».

Магістр стоматології (2017).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 221 Стоматологія.

Період навчання: з 01.09.2017 року до 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Психофізіологічні особливості осіб молодого віку з різним станом тканин пародонта».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Vadzyuk S. N., Boliuk Yu. V., Luchynskyi M. A., Sluchyk V. M., Zukow W. Crystallographic features of oral fluid in young people with gingivitis // Journal of Education, Health and Sport -2020. -№10(9). -С. 172-182.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Оцінка гігієни ротової порожнини у студентів І-ІІ курсів з різним станом тканин пародонта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку». - м. Харків (3 квітня). - 2020. -С. 24-25.

 • Vadzyuk S.N., Boliuk Yu.V., Luchynskyi M.A. Influence of psychophysiological features on the condition of teeth hard tissues and periodontium in young subjects // Світ медицини та біології - 2019. -№4(70). -С. 22-25.

 • Вадзюк С. Н., Болюк Ю.В., Папінко І.Я. Стан автономної регуляції у молодих осіб із запальними захворюваннями пародонта. // Art of Medicine -2019. - №4. -С. 18–24.

 • Вадзюк С.Н., Горбань Л.І., Болюк Ю.В., Шмата Р.М., Табас П.С. Комплексна оцінка стану здоров'я студентів // Матеріали XVII З’їзду ВУЛТ. -м. Полтава (14-16 листопада). - 2019. - С. 110-111.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В., Лучинський М.А. Особливості вищої нервової діяльності у молодих осіб із різним станом тканин пародонта // Клінічна стоматологія. -2019. -№2. -С. 4-10.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Біотипи ясен у студентів із різним станом тканин пародонта. // Матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. присвяченої 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -м. Тернопіль (13 червня). - 2019.- С. 56.

 • Болюк Ю.В, Вадзюк С.Н. Харчування як зовнішній чинник ураження пародонта // Фізіологічний журнал -2019.-Т.65. -№3 (Додаток). - С. 170-171.

 • Вадзюк СН, Болюк ЮВ. Рівень тривожності студентів першого та другого курсів із різним станом тканин пародонта. //Збірник матеріалів наук.-практ. конф. «Довкілля і здоров’я». - м. Тернопіль (25-26 квітня). -2019. -С. 4-5.

 • Болюк Ю.В. Сенсомоторне реагування у студентів з різним станом тканин пародонта // Тези доповідей 88-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених із міжнародною участю «Інновації в медицині». - м. Івано-Франківськ (28-30 березня). - 2019. -С. 81-82.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Характеристика самопочуття, активності та настрою у студентів 2 курсу з різним ступенем запального процесу ясен // Матеріали наук-практ. конф. (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» - м. Острог (29 листопада). - 2018. -С. 6.

 • Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В. Особливості варіабельності серцевого ритму студентів залежно від стану тканин пародонта // Матеріали підсумкової LXI наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». -м. Тернопіль (7 червня). -2018. -С. 13-14.

 • Вадзюк СН, Болюк ЮВ. Особливості психологічного стану студентів першого та другого курсів // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я». - м. Тернопіль (27-28 квітня) -2018. -С. 3.

 • Болюк ЮВ. Поширеність та інтенсивність каріозного процесу в осіб віком 17-23 років // Матеріали ХXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - м. Тернопіль (23-25 квітня). -2018. -С. 89.

 • Вадзюк С.Н, Болюк Ю.В. Стан тканин пародонта у студентів І-ІІ курсу залежно від ступеня екстраверсії та нейротизму // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки ротової порожнини». - м. Тернопіль (19-21 квітня). -2018. -С. 13-14.

Участь у наукових форумах:

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «International Scientific Integration ‘2020». США (13-14 листопада 2020 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я». м. Тернопіль (23-25 квітня 2020 року).

 • Науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку». м. Харків (3 квітня 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології». м. Яремче ( 17-18 жовтня 2019 року).

 • Підсумкова LXIІ науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. м. Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • XX-ий з’їзд Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка з міжнародною участю, присвячений 95-річчю від дня народження академіка П. Г. Костюка. м. Київ (27-30 травня 2019 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я». м. Тернопіль (25-26 квітня 2019 року).

 • 88-а науково-практична конференція студентів і молодих учених із міжнародною участю «Інновації в медицині». м. Івано-Франківськ (28-30 березня 2019 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку». м. Острог (29 листопада 2018 року).

 • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». м. Тернопіль (7 червня 2018 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я» м. Тернопіль ( 27-28 квітня 2018 року).

ТАБАС ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

У 2018 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року до 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Психофізіологічні особливості осіб молодого віку з різним рівнем артеріального тиску».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Вадзюк С. Н., Табас П. С. Особливості реакції серцевого ритму на холодовий стрес в осіб із різним рівнем артеріального тиску. // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи "Довкілля і здоров’я". - Тернопіль, -2021. -С. 6.

 • Вадзюк С. Н., Табас П. С., Горбань Л. І. Особливості функціонування серцево-судинної системи у відповідь на дію холоду осіб із різним рівнем артеріального тиску. Здобутки клінічної та Експериментальної медицини Матеріали підсумкової LXІV науково-практичної конференції. -Тернопіль. -2021. -С. 6 .

 • Вадзюк С.Н., Табас П.С. Добова динаміка систолічного артеріального тиску в осіб молодого віку з різним його вихідним рівнем // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» -м. Тернопіль (25-26 квітня). -2019. -С. 135-137.

 • Вадзюк, П. С. Табас. Якість сну та величина артеріального тиску в осіб молодого віку // Фізіологічний журнал. -Т.65, -№3, (додаток). -2019. -С. 171.

 • С. Н. Вадзюк, П. С. Табас. Якість сну та добова динаміка систолічного артеріального тиску в осіб молодого віку / Матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. присвяченої 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -м. Тернопіль (13 червня). - 2019. -С. 80-81.

 • Вадзюк С.Н., Табас П.С., Лозіна Л.Б. Особливості автономної регуляції у молодих осіб із різним рівнем артеріального тиску. // Art of Medicine. -№4(12). -2019. -С. 31-36.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXІV науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". м. Тернопіль (11 червня 2021 року).

 • ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Тернопіль, (22–24 квітня 2021 року)

 • Підсумкова LXІI науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". м. Тернопіль (13 червня 2019 року).

 • 20-й з'їзд Українського Фізіологічного Товариства з міжнародною участю. м. Київ, (27-30 травня 2019 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Довкілля і здоров’я". м. Тернопіль, (25-26 квітня 2019 року).

ГУК ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року до 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості системи кровообігу в осіб з різною теплочутливістю».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Вадзюк С. Н., Гук В.О. Стан периферичного кровообігу в осіб з різною теплочутливістю. // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи "Довкілля і здоров’я". -Тернопіль, -2021. -С. 3-4.

 • Гук В.О., Харковська Т.В. Особливості автономної регуляції в осіб з різним рівнем теплочутливості // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль . – 2021. – С. 278.

 • Харковська Т.В., Гук В.О. Тривожність та стресостійкість в осіб з різною теплочутливістю // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (12-14 квітня) –2021. – С. 288.

Участь у наукових форумах:

 • ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Тернопіль, (22–24 квітня 2021 року) .

 • ХXV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (12-14квітня)

ХАРКОВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року до 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Психофізіологічні особливості у осіб з різною теплочутливістю».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Гук В.О., Харковська Т.В. Особливості автономної регуляції в осіб з різним рівнем теплочутливості // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. –Тернопіль. – 2021. – С. 278.

 • Харковська Т.В., Гук В.О. Тривожність та стресостійкість в осіб з різною теплочутливістю // Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. –Тернопіль. –2021. – С. 288.

Участь у наукових форумах:

 • ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Тернопіль, (22–24 квітня 2021 року) .

 • ХXV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (12-14квітня)

БІДЗЮРА ІННА ГРИГОРІВНА

У 2010 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року до 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Нейродинамічні особливості у підлітків з різною теплочутливістю ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Вадзюк С.Н.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів