Горбань Людмила Ігорівна

У 2016 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1 жовтня 2016 р. до 1 жовтня 2020 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки.

В 2020 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості кровообігу в осіб з різними психосоматичними параметрами». Спеціальність 222 "Медицина". З жовтня 2020 року працює на посаді асистента кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки.

Наукові інтереси: Екологічна фізіологія у віковому аспекті.

Автор і співавтор 18 наукових праць.