Кащак Тетяна Василівна

Закінчила Тернопільський державний медичний університет у 2007 р., спеціальність – лікувальна справа.

Наукова діяльність: З 2012 року – старший лаборант кафедри нормальної фізіології. З 2015 - асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки.

2020 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості функціональних порушень печінки в пізній період скелетної травми, ускладненої опіком» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.


Наукові інтереси: дослідження стану процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації при множинній травмі.


Наукові публікації: Автор і співавтор 18 наукових і навчально-методичних праць.