Паньків Ігор Богданович

Закінчив Вінницький державний медичний інститут у 1989 р., спеціальність – лікувальна справа.

Наукова діяльність: З 1997 до 1999 року – навчався в клінічній ординатурі на кафедрі терапії ФПО Тернопільської медичної академії. З 1999 до 2002 року – аспірант кафедри терапії ФПО Тернопільської медичної академії. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність комплексної терапії виразкової хвороби з використанням електролітного розчину срібла і даларгіну». З 2002 року - асистент кафедри нормальної фізіології. З 2007 року – старший викладач, а з 2012 - доцент кафедри нормальної фізіології. В 2014 році присвоєно звання доцента.

Наукові інтереси: Екологічна фізіологія у віковому аспекті.

Наукові публікації: Автор і співавтор 48 наукових і навчально-методичних праць.•