Папінко Ігор Ярославович

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1993 році, спеціальність – лікувальна справа.

З 1995 року - асистент кафедри нормальної фізіології. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди». (Спеціалізована вчена рада Д 26. 198. 01 при Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія. З 2004 року – старший викладач, а з 2012 - доцент кафедри нормальної фізіології. В 2014 році присвоєно звання доцента.

Наукові інтереси: Екологічна фізіологія у віковому аспекті.

Наукові публікації: Автор і співавтор 90 наукових і навчально-методичних праць, з них: двох монографій, інформаційного листа про нововведення в системі охорони здоров’я, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, двох патентів, двох раціоналізаторських пропозиції, опублікував 37 наукових та навчально-методичних статей.