Ратинська Оксана Миколаївна

У 2000 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

Наукова діяльність : з 2000 по 2002 рік працювала в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на посаді старшого лаборанта кафедри соціальної педагогіки психолого-педагогічного факультету. З 2001 по 2004 роки – заочний аспірант кафедри нормальної фізіології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і отримала диплом кандидата біологічних наук. З 2002 по 2010 роки працювала на посаді асистента, а з 2010 по 2016 роки – доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Наукові інтереси: вплив погоди на психофізіологічні функції організму.

Наукові публікації: є автором понад 45 наукових праць, у тому числі 3-х монографій, 2-х посібників з грифом МОН України, інформаційного листа про нововведення в системі охорони здоров’я МОЗ України, наукових публікацій, затверджених ВАК України та тез Всеукраїнських і Міжнародних конференцій.