Шмата Роман Михайлович

Закінчив Тернопільський державний медичний університет у 2012 р., спеціальність – стоматологія.

В 2012 - 2014 р. навчався в інтернатурі на базі Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки.

З 2015 р. - старший лаборант кафедри нормальної фізіології, з 2019 р. - асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки. В 2021 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціональна активність вестибулярного аналізатора в осіб молодого віку ». (Спеціалізована вчена рада Д 35.600.03 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького ). Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія.

Наукові інтереси: Екологічна фізіологія у віковому аспекті.

Наукові публікації: Автор і співавтор 25 наукових праць, опублікував 8 наукових статей.