Татарчук Людмила Василівна

Закінчила Тернопільський державний медичний університет у 2010 р., спеціальність – лікувальна справа.

Наукова діяльність: У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу». Спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія. З 2013 року - асистент кафедри фізіології.

Наукові інтереси: легеневе серце

Наукові публікації: Автор і співавтор 120 наукових і навчально-методичних праць.