Вадзюк Степан Несторович

У 1979 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут.

З 1980 до 1981 року – старший лаборант кафедри патологічної фізіології Тернопільського медичного інституту, а з 1981 до 1991 року – асистент цієї ж кафедри. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1991 року - завідувач кафедри нормальної фізіології. У 1992 році присвоєно звання доцента.

Доктор медичних наук з1996 року.

Докторська дисертація на тему: «Перекисне окислення ліпідів у патогенезі тиреотоксичного пошкодження серця», (науковий консультант професор В.Г. Шевчук ).

У 1998 році присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Підготував 2 докторів та 25 кандидатів наук.

Наукові інтереси: Екологічна фізіологія у віковому аспекті.

Наукові публікації: Автор і співавтор 400 наукових і навчально-методичних праць. Серед них: 10 монографій, 5 посібників, 3 довідники.