Зятковська Неоніла Євгенівна

У 1982 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут, спеціальність – лікувальна справа.

Наукова діяльність: З 1988 до 1991 року – старший лаборант кафедри нормальної фізіології. З 1991 року - асистент кафедри нормальної фізіології. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан зовнішнього дихання за різних метеорологічних ситуацій». (Спеціалізована вчена рада Д 26. 198. 01 при Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія. З 2003 року – доцент кафедри. В 2005 році присвоєно звання доцента.

Наукові інтереси: Екологічна фізіологія у віковому аспекті.

Наукові публікації: Автор і співавтор 65 наукових і навчально-методичних праць.